Изберете страница

Изграждане на сондажни и геотермални сондажи

Специфична дейност с използване на специализирана техника и добре обучени професионалисти по водно сондиране в екипа. Целта на тази услуга е да се достигне до подпочвената вода и тя да стане достъпна за ползване. За целта е необходимо да се свържете с нас, за да извършим ( в удобно и за двете страни време) оглед на мястото за сондажи за вода, да обсъдим оптимално добрите размери на сондажният кладенец в зависимост от желаният дебит и наличният воден ресурс. След осъщественият оглед, започва фактическото просондиране от Ф152 до Ф315. Следва затръбяване с дебелостенни ПВЦ тръби и ерлифтно почистване на сондажният кладенец. За установяване на дебита на подпочвените води ние ви препоръчваме и извършване на опитно водочерпене.