Изберете страница

Бентонит

   Бентонитът е вид седиментна скала, която представлява смес от глинести минералисмектити (монтмориолитнонтронит и вермикулит), като доминиращ е монтмориолитът.

   Преобладаващите елементи са калийнатрийкалций и алуминий. При процес на хидратация може да увеличи обема си 14 до 16 пъти. Това негово свойство заедно с нетоксичността му го правят много ценен материал в строителствотохранителната промишленост и фармацията.

Показване на 2 резултата