Изберете страница

Резервоари за питейна вода

Серия подземни и надземни резервоари за вода с различни капацитети. Те могат да бъдат използвани за събиране на дъждовни и питейни води. Има различни видове резервоари за вода, които могат да се намерят в разнообразни размери. Някои са предназначени за монтириане под земята, докато за други е по-удачно да бъдат на повърхността или дори над нея. Крайното решение за разположението зависи от редица условия като:

  • тип на почвата;
  • температура на въздуха;
  • цена на резервоара;
  • разходи при инсталация и поправка.

Ключов фактор, при избора на резервоар за вода, е материалът, от който е направен. Най-разпространени са пластмаса, неръждаема стомана, метал и бетон. Най-често се срещат пластмасовите, защото са най-леки, евтини и лесни за пренасяне от едно място на друго.