Изберете страница

Oбработка на вода

  Обработване на водата, предназначена за питейни цели, се използват широк спектър от методи, сред които филтрация, флокулация и утаяване, дезинфекция. В някои случаи се включват и процеси като йонен обмен и адсорбция. Често водата, добивана от подземни водоизточници, се характеризира със сравнително високо качество, докато повърхностните води, които са изложени на прякото въздействие на различни фактори от околната среда, съответно, са по-замърсени и съдържат повече примеси с различен произход. За всички повърхностни води съществува и потенциалната възможност в тях да се съдържат патогенни микроорганизми. Също така те могат да се характеризират с известна мътност и наличие на твърди суспендирани частици.

Показване на 1–12 от 17 резултата