Изберете страница

Филтърни колони и механични филтри

Филтърните колони за вода – елементи, които се монтират непосредствено на водопроводната тръба. Използват се за битови или промишлени нужди. За битови нужди, освен на входа на жилището, се използват и в системи за монтаж под мивката.