Изберете страница

Описание

Хоризонталната помпа с разделен корпус HS на Grundfos е едностъпална, несамозасмукваща, лагеруваща на два лагера, центробежна спирална помпа. Аксиално разделената конструкция позволява лесно сваляне на горния корпус и достъп до компонентите на помпата (лагери, уплътнителни пръстени, работно колело и уплътнение на вала), без да се пречи на мотора или тръбите.

Независимият корпус на лагерите позволява лесна поддръжка без сваляне на горния корпус. Двойноспиралната конструкция намалява радиалния товар върху вала, като продължава срока на експлоатация на компонентите, минимизира вибрациите и осигурява тиха работа.

Цялата гама помпи HS предлага и висока ефективност. Високата ефективност, заедно с дългия живот на помпите и лесната им поддръжка, допринасят за намаляване на общите разходи за целия срок на експлоатация.

Помпата HS се предлага в три конфигурации – помпа с мотор и базова рама, помпа с базова рама и само помпа с вал.

Помпата HS е идеална за клиентски приложения и се предлага в широка гама варианти. Високата ефективност и ниските разходи за експлоатационния цикъл правят HS идеална за всички обществени сгради, водоснабдителни съоръжения или промишлени проекти.
Приложения

Помпите с хоризонтално разделен корпус HS на Grundfos обикновено се използват в следните приложения:

Климатизиращи/отоплителни системи
Обществено водоснабдяване
Локални охладителни/отоплителни станции
Охладителни системи
Обществени водоснабдителни предприятия
Охлаждане в производствени процеси
Напояване.

Характеристики и предимства

Лесни за сервиз: конструкция с разделен корпус
Двойното засмукване минимизира аксиалния товар, което удължава срока на експлоатация на уплътнителните пръстени, уплътненията на вала и лагерите
Двойната спирала намалява радиалните сили и минимизира шума и вибрациите
Конструкцията с независим корпус на лагерите позволява достъп до компонентите на помпата без сваляне на горната половина на корпуса
Висока енергийна ефективност
Ниски разходи за срока на експлоатация
Предлагат се много варианти на продукта.

Несамозасмукващи, едностъпални центробежни помпи с радиално засмукване и радиален изход.

Помпи за изпомпване на разредени, чисти или слабо замърсени, неагресивни течности без абразивни частици и без дълги нишки.

Помпата притежава хоризонтален вал и нейният корпус може да бъде разглобен по хоризонталната равнина успоредно на задвижващия вал.

Помпата и двигателят са монтирани като отдели модули върху обща рама и са свързани чрез меко съединение.

Работното колело е хидравлично и динамично балансирано.

Цялостният модул се състои от помпа, рама, предпазител на съединението и електродвигател.

Технически данни

Технически
Работно колело норм – 489 mm.
Основно уплътнение на вала – BBVP.
Версия на помпата – 5/1.
Посока на въртене – По посока на час. Стрелка.
Материали
Помпен корпус – ковко желязо.
Работно колело – Силициев бронз.
Инсталиране
Максимална околна температура – 55 °C.
Максимално работно налягане – 16 bar.
Помпен вход – DN 350.
Изход на помпата – DN 250.
Системно налягане – PN 16.
Течност
Работен флуид – Вода.
Диапазон на температурата на течността – До 100 °C
Температура на работната течност – 20 °C.
Плътност – 998.2 kg/m³.
Електрич. данни
Двигател тип – SIEMENS.
IE клас на ефективност – IE3.
Номинална мощност на вала на двигателя Р2 – 200 kW.
Основна честота – 50 Hz.
Номинално напрежение – 3 x 380 – 420D / 660 – 725Y V.
Номинален ток – 355 – 330 / 206 – 190 A.
Cos phi – фактор на мощността – 0,88.
Ефективност IE3 – 96,0 %.
Ефективност на двигателя при пълен товар – 96.0 – 96.0 %.
Брой на полюсите – 4.
Клас на зашитеност (IEC 34-5) – 55 Dust/Jetting.
Изолационен клас (IEC 85) – F.
Двигател No – 98957835.
Други
Нето тегло – 2920 kg.