Изберете страница

Описание

Компактна и надеждна, подемна станция за пренос на канални води (вкл. фекални води) от от фамилни къщи с контролен блок в комплекта.

Подемната станция е подходяща за отвеждане на канални води от помещения под нивото на земята, сутерени, вили и фамилни къщи. Предлага възможностза директно свързване към тоалетна, позволява монтаж към пода или в шахта, достъпна е във варианти с монофазен и трифазен двигател и се доставя готова за свързване.

Подемните станции дават прости решения на сложни проблеми.

Модулите MULTILIFT са различни по размер – от малки модули MSS за еднофамилни жилища до големи модули MD1, създадени за големи сгради. Независимо от размера, системите MULTILIFT са предназначени за компактност и лесен монтаж, без да привличат вниманието.

Тези подемни станции обхващат различни модели – от малки модули с един източник до системи с две помпи с вместимост на резервоара от 66 литра до 1,350 литра.
Приложения

Подемна станция събира отпадните води от подканализационно ниво в сграда и ги отвежда в канализационна система. Тя също така не допуска обратен поток на водите в случай на високо ниво в канализацията.
За еднофамилни жилища и вили използвайте MULTILIFT MSS или M. Многофамилни жилища и търговски или обществени сгради от всякакъв вид изискват система с две помпи; изберете MULTILIFT MD, MLD или MD1/MDV.
Характеристики и предимства

До пет размера на мотора за всеки размер резервоар (M, MD, MLD)
Предварително сглобените модули включват възвратен вентил (MSS, M, MD, MLD)
По-ниското тегло означава лесно боравене и монтаж (MSS, M, MD, MLD)
Лесен за използване микропроцесор с работни точки за две различни нива (MSS, M, MD)
Две регулируеми височини на входове в една система (MSS, M, MD)
Надеждното микропроцесорно управление остава актуално за ситуацията на експлоатация
Висококачествен датчик за налягане без контакт с отпадни води и отделен датчик за аларма за висока вода
Гъвкави входни съединения с използване на гнезда или свързващи части.
Опцията за три входа DN100 с две допълнителни входни връзки предлага максимална гъвкавост
Широк диапазон размери на резервоарите, подходящи за всяко приложение: 66 – 100 – 120 – 270 – 450 – 900 и 1350 литра
Скосени дъна на резервоарите за избягване на утаяване и намаляване на остатъчни отпадни води
Херметизиращ полиетиленов материал за система, непропускаща газове и миризми. Несинхронизиращи вихрови работни колела със свободно пропускане до 80 mm
Уникална конструкция на помпи SE помпи за MD1/MDV.

Доставяни като цялостна система, готова за монтаж, продуктите Multilift се състоят от напълно интегриран колекторен резервоар с помпа и потопяем двигател, възвратен вентил, нагнетателен адаптер с гъвкава връзка DN100, монтирани към колекторния резервоар, и предварително свързан контролер, вкл. сензор за ниво.

Напълно интегрираният колекторен резервоар има всички необходими портове за свързване на входната тръба на височина 180mm и 250mm, обезвъздушаваща тръба DN50 и ръчно задвижвана диафрагмена помпа (аксесоар).

Колекторният резервоар съдържа 7 входни гнезда в конструкцията си. 2x DN100 входа на гърба с едно уплътнение, 2 x DN100 входни гнезда от двете страни, DN100 вход отгоре. 2x DN50 отгоре и отстрани.

Устойчивите на корозия колекторни резервоари Multilift от полиетилен са устойчиви на газ и миризми, херметизирани и с намалено количество остатъчни отпадни води и утайки благодарение на конструкцията със скосено дъно.

Помпа с работно колело „Vortex“ и потопяем двигател без нужда от обслужване, маслена камера с физиологично безвредно масло между двете уплътнения на вала. Защита на двигателя чрез електрически предпазител в главата на помпата.

Контролерът с микропроцесор LC220 е оборудван с LED осветление за удобно наблюдение. Помпата и сензорът са свързани към контролера с 4m или 10m кабел и тръба. Захранващият кабел е 1,5 m с щепсел (вкл. фазов инвертор за 3-фазни двигатели) Безконтактен, пиезорезистивен сензор за налягане (разположен в шкафа), наблюдаван чрез контролер. Защитена от задръстване тръба за сензора за налягане в резервоара без движещи се части в отпадните води.

Контролерът предлага наблюдение на работата на помпата.

Функции на контролера:

включване/изключване на една помпа за отпадни води на базата на непрекъснат сигнал от пиезорезистивен сензор
защита на непотопения двигател от прегряване чрез ограничаване времето на работа и следване на процедура за аварийна работа
24h автоматичен тест на помпата при дълги периоди на неактивност
работна индикация за:
статус на помпата (работа, неизправност)
време за сервиз/обслужване (избираемо вкл./изкл. чрез DIP превключвател)
индикация за неизправност:
грешна последователност на фазите и липса на фаза при 3-фазни двигатели
аларма за високо ниво
неизправност на сензор
външен превключвател за аларма (само аларма)
свободен от потенциал контакт за обща аларма
автоматично или ръчно нулиране на алармата (избира се чрез DIP превключвател)
лесен избор на ниво за старт 180 или 250mm (избира се чрез DIP превключвател)

Един допълнителен вход за свързване на отделен превключвател за разпознаване на наводняване в шахтата на Multilift (външна аларма). Подемните станции често се монтират в шахта в сутерена – най-ниската точка в сградата. В случай на навлизане на подпочвени води или повреда на водопровод, контролерът ще подаде сигнал за аларма.

Технически данни

Технически
Максимален дебит – 9.61 l/s.
Максимален напор – 11.8 m.
Тип на работното колело – Вихров(Vortex).
Максимален частичен размер – 40 mm.
Тип на вентила – Клапа.
Материали
Помпен корпус – Composite.
Течност
Работен флуид – Всеки нютонов флуид.
Максимална температура на флуида – 40 °C.
Плътност – 998.2 kg/m³.
Електрич. данни
Входна мощност Р 1 – 1.8 kW.
Номинална мощност на вала на двигателя Р2 – 1.1 kW.
Основна честота – 50 Hz.
Номинално напрежение – 3 x 400 V.
Максимален брой стартове за час – 60.
Номинален ток – 3.1 A.
Cos phi – коефициент на мощност – 0.85.
Брой на полюсите – 2.
Стартов метод – Директно.
Клас на защитеност (IEC 34-5) – IP68.
Изолационен клас (IEC 85) – F.
Тип на кабелния куплунг – CEE3P+N+PE.
Основен кабел – H05VV-F.
Контроли
Работен режим – S3-10%, 1 MIN..
Резервоар
Общ обем на резервоара(ите) – 44 l.
Пълен ефективен обем на събирателния резервоар при 180 мм входен отвор – 20 l.
Пълен ефективен обем на събирателния резервоар при 250 мм входен отвор – 28 l