Изберете страница

Система с обратна осмоза

Системи за обратна осмоза най-често се монтират под кухненската мивка или на друго удобно за потребителя място. Чиста и годна за пиене трапезна вода се налива от отделна от кухненската батерия канелка, която се поставя над кухненския плот.

Описание

Процесът обратна осмоза се основава на природните закони. Водната молекула в сравнение с пестициди, йони на тежките метали, микроорганизми и всички вредни и ненужни примеси е с много малък размер. Това позволява през микроскопично малките отвори на осмотичната мембрана да преминава чиста вода, а замърсяванията с част от водата да се изхвърлят в канализацията.