Изберете страница

ТАБЛЕТИРАНА СОЛ

Спецификация:

Натриев хлорид (NaCl) 99,72 %
Влага 0,03 %
Са2+ 0,007 %
СО42- 0,06%
Тегло 8,5  ±0,3 g
Диаметър 25 mm
Дебелина 8 mm

Описание

Базираните на сол омекотители за вода функционират посредством обмяна на йони между намираща се във вътрешността на омекотителя йонообменна смола, съдържаща натриеви йони и намиращите се във водата  калциеви и магнезиеви йони, причинители на нейната твърдост. Процесът на обмяна може да се осъществи, тъй като калциевите и магнезиевите йони имат по-силен заряд от натриевите. Когато всички натриеви йони са заместени, смолата се изтощава и трябва да бъде обогатена отново с натрий. Тази регенерация се извършва чрез преминаването на концентриран натриев разтвор през йонообменната смола. Тук обаче йонообменният процес е обратен, тъй като в своята концентрирана форма натриевите йони могат отново да се задържат към смолата, като при това твърдите магнезиеви и калциеви йони се освобождават и отделят от системата. В резултат на това, смолата е регенерирана и готова за нов йонообменен процес.

Регенериране на йонообменни смоли в омекотителни инсталации.