Изберете страница

Хидроциклонни филтри железен

Тяхната висока ефективност се дължи на трансформацията на водното налягане в центробежна сила, в следствие на което всички частици с по-голяма плътност от тази на водата полепват по стените на филтъра, и в последствие тези частици падат в долната част на филтъра в така наречения събирателен резервоар. Промиването на хидроциклонните филтри става ръчно посредством кран в долната част на събирателния резервоар.
След циклонния филтър задължително се монтира фин мрежест или дисков филтър.

Описание

Хидроциклонният филтър се използва при напояване на вода от кладенци, реки и езера, със значително количество пясък и суспензии. Тангенциалното навлизане на водата генерира въртеливо движение с центробежна посока, която позволява разделянето между водата и тежките частици. Поради разликата в плътността и специфичното тегло, водата ще излезе от горния изход, докато по-тежкият пясък ще се утаи в центъра на вихъра, натрупвайки се в съответния контейнер отдолу. В основата на конуса е поставено стеснение, което предпазва филтъра от износване поради абразивното действие на пясъка.